Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
MAZURSKI KOMFORT

Mazurski Komfort
Machary 38
11-710 Piecki
www.mazurski-komfort.plwww.mazurski-komfort.pl

§ 1

1. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując domek przyjmuje
się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu
przybycia, gość powinien zgłosić kontaktując się z właścicielem,
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym upływa
termin najmu domku.
4. Obiekt noclegowy uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w
miarę posiadanych możliwości.

§ 2

1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom
bez zgody właściciela.
2. Osoby niezameldowane w obiekcie Mazurski Komfort mogą
przebywać za zgodą właściciela gościnnie w domkach od godz.
8:00 do godz. 20:00. Zasada nie obowiązuje w sytuacjach
nadzwyczajnych np. stan epidemii.
3. Obiekt noclegowy Mazurski Komfort może odmówić przyjęcia
Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
zasady obowiązujące w obiekcie.

§ 3

1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godz. 6:00.
2. Zachowanie gości nie powinno zakłócać pobytu innych gości i/lub pracowników.
3. W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Są do tego wyznaczone specjalne miejsca na terenie obiektu.

§ 4

1. Obiekt noclegowy ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość zobowiązuje się do zamykania drzwi wejściowych domku oraz okien w celu zabezpieczenia swoich rzeczy.
3. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Na terenie obiektu znajduje się parking niestrzeżony przeznaczony dla Gości. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów lub ich utratę.

§ 5

1. W domkach zabrania się używania urządzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych nie będących wyposażeniem domków.
2. Gość opuszczając domek powinien go pozostawić w stanie nie odbiegającym od stanu (pomijając normalnie zużycie wyposażenia i elementów), w którym rozpoczął pobyt.
3. Przed wyjazdem gość powinien pozostawić klucze od domku w miejscu ustalonym z właścicielem obiektu.
4. Przedmioty pozostawione przez gościa obiektu zostaną odesłane na wyznaczony adres na koszt gościa obiektu. Możliwe jest również odebranie pozostawionych przedmiotów osobiście. Obiekt przechowuje znalezione przedmioty przez 3 miesiące od czasu znalezienia.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu poza
wyjątkami: psy asystujące osoby niewidome, zwierzęta na które
wyraził zgodę właściciel obiektu.
6. Dokonując rezerwacji w obiekcie akceptujesz powyższy
regulamin.